Page 14 - bb0320
P. 14

 Sogneudflugt d. 8.sept. 2020
(Hvis Corona anbefalingerne tillader det)
En tur i Genforeningens tegn
Med afgang fra Sognehuset kører vi gennem ÅTTE BJERGE som hæver sig stejlt fra Konge ådalen og blev oprindeligt dannet under istiden. Fra Flaghøj – områdets højeste punkt på 58.9 m.o.h. – ser man i klart vejr Ribe domkirke mod sydvest. Området er et yndet udflugtsmål både sommer og vinter.
Vi kører herefter til SOMMERSTED KIRKE. Som er en ret særpræget landsbykirke, opført i 1857-58. Den er opført i en slags Ny romansk stil af røde mursten med bæl- ter af kvadre fra den tidligere romanske kirke. Den består af skib, et tresidet afslut- tet kor mod øst og et tårn mod vest, der for neden er firkantet, men foroven ottekantet og dækket af et kuppelagtigt tag over de otte spidsgavle. Kirkens indre virker lyst og harmonisk. Skibet har træloft og koret et blåmalet, stjernestrøet loft med ribber. Det meste inventar er fra 1858, idet kun altersølv, stager, døbefont og korbuekrucifiks overførtes fra den gam- le kirke. Alterstagerne er fra 1620. Alterbilledet er malet af J. Roed og har titlen "Ecce Homo" "Se, hvilket menneske". Den romanske granitfont har arkadeornamenter på både kumme og fod, og desuden har foden nogle morsomme hjørnehoveder. Dåbsfadet er fra 1664. Korbuekrucifikset er fra slutningen af 1400-tallet. Orgelet er fra Marcussen & Søn i Aabenraa. Den ældste del går tilbage til 1882, men det er udvidet og istandsat flere gange.
Herefter fortsætter vi til ELMEGÅRDEN ved Sommersted. Gården har været i familiens eje siden 1946 Ryon Petersen er 3. generation. Han vil fortælle om gården og dens produktion. Elmegården er et lille mejeri og gårdbutik, hvor de sælger produkter fra egen avl...fra jord til bord. de har også et festlokale. De fik en GULD medalje for deres HUSMANDSOST i 2016. Vi skal nyde en 2 rets mid- dag i de-
res festlokale, hvor vi for serveret middag fremstillet bl.a. af gårdens egne produkter. Derefter går turen til Christiansfeld hvor vi skal se Genforenings- pladsen, videre via hovedvejen til Frederiks- høj, hvor Chr. d. X red over grænsen efter genforeningen i 1920.
Vi ”slutter” omkring Skibelund Krat hvor vi får fornemmelsen af både den brede Konge ådal og suset af Danmarkshistorien. Dette folkelige mødested blev oprettet efter Sønderjylland var tabt i 1864 og blev et vigtigt mødested i perioden frem til 1920. En af de kendte skulpturer her er Niels Hansen Jacobsens ”MODERSMÅLET” der fortæller det tabte land.
14 Borgerbladet
Vi kører fra Sognehuset kl. 8.45 og hjemme igen kl. 17
Prisen for denne Danmarks tur er 325.- kr. som dækker:
 Bustur m. guide
 Formiddagskaffe m. brød
 2 rets middag (excl. drikkevare) på Elme-
gården i Sommersted
 Eftermiddagskaffe m. kage et sted i
naturen.
Tilmelding senest 30. august HanneM.30222276 LotteK.23832338
(herefter ring og forhør om mulighed for at komme med).
   12   13   14   15   16