Page 16 - bb0320
P. 16

 Annoncepriser for Borgerbladet gældende fra 1.1.2012
1/8 side (60 x 43 mm) 420 kr. 1/6 side (60 x 60 mm) 630 kr. 1/4side(60x90mm/126x43mm) 840kr.
1/3 side (126 x 59 mm)
1/2 side (126 x 90 mm)
1/1 side (126 x 185 mm) Priserne er for annoncering i et år – 5 numre
1.250 kr. 1.680 kr. 3.350 kr.
Borgerbladets annoncører er samtidig auto- matisk og gratis medlem af Starup Sogns Borgerforening, og kan få del i de fordele der følger med medlemsskabet.
    16 Borgerbladet
Smedebakken 54, Starup, 7200 Grindsted,
Tlf. 75 33 75 08 eller 28 10 75 08, www.bimotorservice.dk
Åbningstider Mandag t/m torsdag Fredag
Lørdag
7.00-17.00 7.00-15.00 8.00-12.00
  

   14   15   16   17   18