Page 12 - bb0320
P. 12

  Starup Sogns
Kirkesider Nr. 38
   Kirkebil
Der kan bestilles kirkebil til alle guds- tjenester kl. 10.30
ved henvendelse til
Starup Taxa tlf 21 79 35 45
 Gudstjenester i Agerbæk og Vester Starup kirker
 14. juni - 1.s.e.trinitatis 21. juni - 2.s.e.trinitatis 28. juni - 3.s.e.trinitatis 5.juli - 4.s.e.trinitatis 12. juli - 5.s.e.trinitatis 19. juli - 6.s.e.trinitatis 26. juli - 7.s.e.trinitatis
2. august - 8.s.e.trinitatis
9. august - 9.s.e.trinitatis 15. august - Konfirmation 16. august - Konfirmation 23. august - 11.s.e.trinitatis 27. august - 12.s.e.trinitatis 30. august - 12.s.e.trinitatis
6. september - Konfirmation *Konfirmation
**Michael Bye
Kl. 10.30
Henvises til nabokirker
Henvises til Starup
Kl. 10.30
Henvises til nabokirker
Kl. 9.00**
-
Kl. 9.00
Kl. 10.30
-
Kl. 10.00*
Henvises til nabokirker Aftensgudstjenste i Agerbæk kl. 19.00 Tambours Have kl. 14.00
Kl. 9.00 Kl. 10.30
Henvises til Agerbæk
Kl. Kl.
-
Kl. Kl. - Kl. -
10.30 9.00
9.00** 10.30
10.00*
Ny valgform til menighedsrådsvalg 2020
Den 1. januar 2020 trådte en ny valgform til menighedsråd i kraft.
Den nye valgform indebærer, at alle menighedsråd vælges på en valgforsamling den 15. september.
Den 12. maj skulle det offentlige orienteringsmøde have været. Det
blev så udsat til 9. juni, og er nu igen udsat pga. corona. I skrivende stund kender vi ik- ke datoen, men der udmeldes dato i ugebladet, og opslag ved Brugsen.
På orienteringsmødet skal menigheds- rådet bl.a orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende
12 Borgerbladet
   10   11   12   13   14