Page 24 - Borgerbladet
P. 24

en titel som Cand.merc.(jur.). En titel som jeg er s\u00E6rlig stolt over, n\u00E5r jeg husker tilba- ge p\u00E5 en tid i Starup Skole, hvor jeg modtog ekstra st\u00F8tte i form af hj\u00E6lp til b\u00E5de at l\u00E6se og stave. I tiden p\u00E5 studiet fik jeg ogs\u00E5 mu- ligheden for at tage jobs ved siden af og brugte de f\u00F8rste par \u00E5r p\u00E5 at st\u00E6vne og f\u00F8re retssager (sm\u00E5sager) imod flyselskaber. Jeg var i et s\u00E5kaldt \u2019legal-tech\u2019, hvor jeg al- lerede tidligt fik muligheden for at tage an- svar og fik opbygget et lille team p\u00E5 4-5 ju- rastuderende, som skulle hj\u00E6lpe til med sa- gerne. Vi endte p\u00E5 forsiden af Ekstrabladet under de store strejker afholdt af kabine- personale tilbage i 2018, hvor vi udtalte at man skulle forholde sig i ro, hvis man ville beholde sine rettigheder under g\u00E6ldende lovgivning. Det var en sp\u00F8js fornemmelse at blive omtalt som ekspert p\u00E5 et landsd\u00E6k- kende medie, allerede inden man havde af- sluttet sin bachelor. Selskabet blev siden opk\u00F8bt af et amerikansk selskab og jeg drog videre. I 2018 tr\u00E5dte en ny lovgivning\u000Ai kraft, som siden har haft stor betydning for mig og jeg besluttede mig for at fokuse- re b\u00E5de min uddannelse og karriere p\u00E5 denne. Jeg har derfor b\u00E5de skrevet min ba- chelor- og kandidatafhandling om databe- skyttelsesret og tog muligheden for et min- dre forskningsprojekt om samme i Austra- lien, da den b\u00F8d sig.\u000ADa jeg blev f\u00E6rdiguddannet p\u00E5 Aarhus Universitet, startede jeg direkte op som selvst\u00E6ndig, selvom det er noget utraditio- nelt i denne branche. I dag lever jeg af at r\u00E5dgive virksomheder b\u00E5de i ind- og ud- land. Forretningen har ogs\u00E5 haft vokse- v\u00E6rk og der er blevet ansat flere samtidig med at der tilbydes hj\u00E6lp p\u00E5 flere retsom- r\u00E5der. Det betyder ogs\u00E5 at der er mange lange dage, men jeg nyder udfordringerne.\u000ADet var lige en kort fort\u00E6lling om hvem jeg er og hvad der er sket i mit liv. Tak fordi du l\u00E6ste med og jeg giver hermed Skalken vi- dere til Kevin Dalgas Andreasen.\u000A  Starup Sogns Borgerforening\u000A\u00D8nsker alle en rigtig Gl\u00E6delig Jul\u000A24 Borgerbladet\u000A


   22   23   24   25   26