Page 26 - Borgerbladet
P. 26

 Snerydning\u000A2021-2022\u000ASnerydningen i den kommende vinters\u00E6son varetages igen i \u00E5r af Benny Lauridsen\u000APriserne er:\u000AAlmindeligt fortov: 350 kr. Hj\u00F8rnegrund: 400 kr. Tilmelding og betaling i Dagli\u2019Brugsen. Tilmelding efter 15. november koster 100 kr. ekstra.\u000AEvt. henvendelser vedr. snerydningen rettes til Benny Lauridsen, 28 10 75 08\u000A  26 Borgerbladet\u000ASALTNING!\u000ASaltning af fortovet (som man har pligt til i Varde Kommune...) koster 200 kr. Tilmelding og betaling i Brugsen sammen med tilmelding til snerydning!\u000A


   24   25   26   27   28