Page 23 - Borgerbladet
P. 23

 Starup\u000ASkalken...\u000AJeg har overtaget Starup Skalken fra Ja- kob, som skrev sidste indl\u00E6g med gode be- retninger fra b\u00E5de livet som fodboldspiller og nu far/bandit i habit.\u000ASelv er jeg opvokset i Starup sammen med mine for\u00E6ldre og s\u00F8skende ude i Skovsende. Dagpleje, b\u00F8rnehave og folke- skole indtil 7. klasse foregik i Starups tryg- ge rammer. Jeg vil altid v\u00E6re taknemlig for de rammer, som har dannet grundlaget for min videre f\u00E6rden i livet og fremh\u00E6ver ger- ne at alle burde f\u00E5 muligheden for samme.\u000A\u00C5rgangen 94\u2019 var en stor \u00E5rgang og man- ge af dem, som jeg har g\u00E5et i b\u00E5de dagpleje, b\u00F8rnehave og folkeskole med, krydser jeg stadig mine veje med den dag i dag. At v\u00E6- re 94\u2019er er ogs\u00E5 en del af ens identitet, n\u00E5r man vender tilbage Starup til for at deltage til byfester, fodbold eller at bes\u00F8ge venner og bekendte.\u000AEfter 3 \u00E5r p\u00E5 handelsskolen i Grindsted s\u00F8gte jeg over Atlanten i mit sabbat\u00E5r og brugte et \u00E5r i guds eget land. Her tilbragte jeg tiden i Park City, Utah som tidligere har v\u00E6ret v\u00E6rt for vinter-OL og som er blevet k\u00E5ret som en af verdens bedste byer. Byen var ogs\u00E5 var meget velhavende og de fleste som boede der, manglede ikke noget. De havde dog store udfordringer med at de unge i byen, helt ned til 6. klasse, brugte de- res tid p\u00E5 at eksperimentere med euforise- rende stoffer. Adgangen til euforiserende stoffer i Utah var nemmere end adgangen til alkohol, som er st\u00E6rkt reguleret og kun solgt i autoriseret \u201Dliquor stores\u201D, n\u00E5r man er fyldt 21 \u00E5r. Her kunne jeg fort\u00E6lle om\u000Ahvordan man i lille Starup, efter man var blevet konfirmeret og uden der blev kigget p\u00E5 sk\u00E6vt p\u00E5 det, kunne blive introduceret for alkohol, som jeg betragter v\u00E6rende et mindre \u00F8del\u00E6ggende rusmiddel, under op- syn til privatfester, Helle halbal, byfester mv. S\u00E5 selvom man ikke n\u00F8dvendigvis skal hylde alkohol, s\u00E5 er det en stor del af vores kultur og langt de fleste form\u00E5r at have et sundt forhold hertil, fordi introduktionen sker p\u00E5 en mere afbalanceret m\u00E5de. S\u00E5 skud ud til byfesterne, med alt hvad de in- deb\u00E6rer, som vi nok alle h\u00E5ber kommer st\u00E6rkt igen.\u000AI mit andet sabbat\u00E5r brugte jeg tiden som l\u00E6rervikar p\u00E5 s\u00E6rligt Sdr. Omme skole og Starup Skole. Alle som har pr\u00F8vet det, ken- der nok f\u00F8lelsen, n\u00E5r man tr\u00E6der sine skridt et sted igen, hvor man haft mange oplevel- ser. Derfor var det ogs\u00E5 meget specielt for mig at arbejde p\u00E5 Starup skole og f\u00F8rste pause i l\u00E6rerv\u00E6relset var da ogs\u00E5 med en sjov fornemmelse. Jeg havde et sk\u00F8nt \u00E5r som l\u00E6rervikar og det var sjovt at vende til- bage og arbejde med sin tidligere klassel\u00E6- rer og matematikl\u00E6rer. Her spurgte de in- teresseret indtil livets udvikling og hvad fremtiden skulle bringe.\u000AHer var planen lagt og de n\u00E6ste fem \u00E5r brugte jeg i Aarhus p\u00E5 universitetet, hvor jeg har l\u00E6st jura og \u00F8konomi og f\u00E5et tildelt\u000ABorgerbladet 23\u000A


   21   22   23   24   25