Page 27 - bb0320
P. 27

 Her er eleverne i gang på marken og vander deres områder. Vandet kommer fra en vandpumpe fra jorden. Heldigvis har skolen god adgang til vandforsyning, tværtimod mange andre i om- rådet.
før. De var meget villige til at lære nye ting, hvilket gjorde det sjovt og nemmere for os. Ud over vores undervisning var der to andre lærer der lærte dem alt det teoretiske og prak- tiske omkring dyr, planter, og iværksætteri. Ved siden af undervisningen sørgede vi for sjov og leg, lave mad med køkkendamen Ali- ce og en masse volleyball.
Hverdag kl. 6.00 står skolens elever op, samme tid som lokalbefolkningen til deres markarbejde. Eleverne har hver deres områ- de hvor de selv har udplantet nogle afgrøder, som kål, salat eller tomater. Frøene udsås fra starten i små beskyttede bede, og udplantes senere på elevernes marker, det hele har de lært i undervisningen. Grøntsagerne bliver solgt til byen, hvor pengene går til eleverne, som bliver udleveret sammen med eksa- mensbeviset. Pengene skal hjælpe dem med at starte deres eget landbrug. Landbrugssko-
len har også geder, høns, grise og kyllinger. Eleverne lære også hvordan dyr skal passes og står for at de har det godt på skolen.
Når de andre lærer underviste, hjalp vi køkkendamen Alice med at lave mad til de 11 elever på skolen. Maden bestod primært af ris og fisk eller grød og bønner. Madlavnin- gen foregår meget primitivt. Vi skulle lige vænne os til maden dernede, specielt fiskens lange ophold i olie gjorde fiskehovedet så knasende og sprød at vi kunne tænke på chips i mens vi spiste det, så lækkert.
Tiden fløj afsted på WutomiAgri, vi synes tiden gik alt for stærkt. Vi hyggede os geval- digt, og en dag WutomiAgri var aldrig kede- lig, der skete altid noget uventet, der blev en- ten danset, sunget eller leget med både lærer- ne og eleverne. Afrikanere er overraskende gode dansere og har en rytmisk plus som vi slet ikke har, og ligger ret fjernt for det vi ple-
Borgerbladet 27
   25   26   27   28   29