Page 4 - Minibladet 04 2023
P. 4

 Æltepladsen i Bolding
I Bolding blev der brændt mursten alle- rede i 1700årene, hvor de blev en del af bøndernes leverance til Endrupholm. Dette gik imidlertid i stå ved udskiftnin- gen i 1780erne, men blev genoptaget af gårdejerne i Bolding omkring 1850erne. Man gravede leret op fra »Lergraven« som ikke er der mere, æltede leret på æl- tepladsen med et stude- eller hestefor- spand og leverede sten til f.eks. reparation af Aastrup Kirketårn, og til opførelsen af Aastrup Kro, Borgergade 123.
Æltepladsen blev genfundet i ca. 1980. Den er er ca. 6 m i diameter, og blev gra- vet fri af Vagn Pedersen.
Foto: Minibladet.
  Tryk: Minibladet, 60 86 90 37


   1   2   3   4