Page 7 - Borgerbladet
P. 7

 ter var f\u00E6rdiggjort og afsluttet. Jeg er nu udtr\u00E5dt efter n\u00E6sten 9 \u00E5rs sp\u00E6ndende og meget omfattende menighedsr\u00E5dsarbejde og har givet stafetten videre til min efter- f\u00F8lger Dorthe Lund, som nu arbejder vide- re med den n\u00F8dvendige reparation af pr\u00E6-\u000Adikestolen samt andre forest\u00E5ende forbed- ringer.\u000AP\u00E5 menighedsr\u00E5dets vegne\u000AFhv. kirkev\u00E6rge Niels Verner Jensen\u000A  Pr\u00E6miespil\u000A9. tr\u00E6kning\u000A03-225-93-172-193-399-41-103-200-118- 363-185-159-51.\u000AUdtrukket af Karin Holm\u000A10. tr\u00E6kning\u000A230-192-29-51-99-284-364-159-296-39-318-305-191-107.\u000AUdtrukket af Jeanette Smidt\u000ABorgerbladet 7\u000A


   5   6   7   8   9