Page 6 - Borgerbladet
P. 6

Reparations- og forbedringsarbejder ved V. Starup Kirke\u000A Som de fleste af sognets borgere formentlig er bekendt med, er der gennem de seneste 3 \u00E5r foretaget omfattende reparations- og forbedringsarbejder p\u00E5 og ved V. Starup Kirke.\u000ADer blev i 2019 etableret et nyt og tids- varende materieldepot, opf\u00F8rt ved \u201Dden nye kirkeg\u00E5rd\u201D, og samme \u00E5r blev vejen fra kirken til \u201Dden nye kirkeg\u00E5rd\u201D repareret og p\u00E5lagt stenmel, s\u00E5 b\u00E5de k\u00F8restolsbrugere og gangbesv\u00E6rede uden problemer kan f\u00E6rdes p\u00E5 vejen, ligesom k\u00F8rsel med kataf- alk i forbindelse med begravelser er gjort betydelig nemmere.\u000AI 2020 gik man s\u00E5 i gang med det omfat- tende reparationsarbejde p\u00E5 kirken, hvil- ket medf\u00F8rte b\u00E5de gener i adgang til kir- ken, men ogs\u00E5 udseendem\u00E6ssigt, idet det jo af sikkerhedsm\u00E6ssige \u00E5rsager var tvin- gende n\u00F8dvendigt med det store og sk\u00E6m-\u000Amende stillads, som var opsat omkring kir- ket\u00E5rnet det meste af 2020.\u000AKirket\u00E5rnet blev restaureret med nye indvendige tr\u00E6bj\u00E6lker, jernkonstruktion samt nyt blytag m.v..\u000ADen gamle kirkeklokke fra ca. 1200-tal- let med \u201Dtov- ringning\u201D havde efterh\u00E5nden udtjent, og der blev indk\u00F8bt en ny kirke- klokke via Thubalka i Vejle. Den nye kir- keklokke er med automatisk ringning, og klokken er p\u00E5f\u00F8rt flg. inskription: \u201DSt\u00F8bt til Vester Starup Kirke i \u00E5ret 2020 i Margret- he II\u2019s regeringstid af Eijsbouts i Holland\u201D samt \u201DVor by bag bakke i l\u00E6 er lagt, ved \u00E5 og eng med al sin pragt, med sorg og gl\u00E6de klokken ringer, den gl\u00E6desbud fra gud os bringer\u201D. Den gamle klokke fra 1200-tallet er blevet restaureret og genopsat i kirke- t\u00E5rnet til bevaring samtidig med ops\u00E6tning af den nye klokke.\u000ASenest blev indgangsforholdene til kir- ken \u00E6ndret til niveaufri indgang med en ny flot trappe og flisebelagt \u201Dsliske\u201D, s\u00E5 kisten ved begravelser kan k\u00F8res p\u00E5 katafalk ud af kirken og ud p\u00E5 kirkeg\u00E5rden. Samtidig har det gjort adgangen til kirken nemmere for k\u00F8restolsbrugere og gangbesv\u00E6rede.\u000ADe n\u00E6vnte projekter er nu f\u00E6rdiggjort, og indvielse af projekterne er sket i forbin- delse med gudstjenesten den 31. oktober 2021.\u000ASom meddelt ved opstillingsm\u00F8det i no- vember 2020 til menighedsr\u00E5dsvalget, og som godkendt af Provstiet, modtog under- tegnede genvalg som kirkev\u00E6rge under foruds\u00E6tning af, at jeg kunne udtr\u00E6de af menighedsr\u00E5det, n\u00E5r forann\u00E6vnte projek-\u000A 6 Borgerbladet\u000A


   4   5   6   7   8