Page 4 - bb0320
P. 4

I tilfælde af akut hjælp ved Hjertestop
I tilfælde af, at det det ulykkelige skulle ske, at en person skulle få hjertestop kan en eller flere af flg, personer kontaktes, som har forstand på at bruge hjertestarteren:
 Lykke Rosengreen - Puglundvej 16 . . . Hakon Schmidt - Smedebakken 14 . . . ErnstWeisHansen-Lærkevej4 .... Ernst Luttighedde - Starupvej 18 . . . . Benny Hansen - Møllesvinget 11 . . . . Mikkel Ottosen - Smedebakken 30 . . Lene Mikkelsen - Stadionvej 15 . . . . .
tlf.: 22 80 57 72 tlf.: 23 98 96 45 tlf.:20272430 tlf.: 20 89 31 68 tlf.: 29 44 87 47 tlf.: 30 37 72 57 tlf.: 75 33 75 75
Hjertestarteren er flyttet til indgang ved Multihal, i stedet for i kælderen, nu er den tilgængelig al- le døgnets 24 timer, uden der skal smadres vinduer med en skovl.
Vi har Hjertestarter nummer 2 i byen!
I indgangen til TBS Maskinpowers butik på Smedebakken 7, er der også placeret en hjertestarter. Den hænger udenfor på vægen lige til venstre for fordøren..
Vi har Hjertestarter nummer 3 i byen!
Den er i indgangen på plejehjemmet hvor der er mulighed for at komme ind hele døgnet. Hvis man vil vide mere om placeringen af Hjertestarter og brug kan man gå ind på hjertestarter.dk Der er placeret Hjertestarter på:
Smedebakken 7 TBS maskinpowers butik (brug indgangsdøren på smedebakken, så hænger den lige overfor døren på vægen)
Starup Skole i gangen ved omklædningsrum i kælderen lige ved multihuset.
Helle Plejehjem er der opsat Hjertestarter i indgangspartiet og der er døgnåbent ind til den.
 Sådan udkommer Borgerbladet i 2020
Deadline d. Deadline d. Deadline d. Deadline d. Deadline d.
5. jan. 29. marts 17. maj 23. aug. 18. okt.
bladet udkommer i uge 6. bladet udkommer i uge 17. bladet udkommer i uge 25. bladet udkommer i uge 39. bladet udkommer i uge 47.
4 Borgerbladet


   2   3   4   5   6