Page 2 - bb0320
P. 2

 Telt udlejes
 Borgerforeningens telt kan lejes i moduler på 18, 36, 54, eller 72 m2.
Priser for medlemmer af Borgerforeningen.
2
18-36m .....................
2
54-72m ....................
Tillægforplasticgulv ............ Gulvet skal selv afhentes, nedlægges og
Priser for ikke-medlemmer:
2
18-36m .....................
2
54-72m ....................
Tillægforplasticgulv ............ Gulvet skal selv afhentes, nedlægges og
Kr.1.500,- Kr.2.000,- Kr. 300,- returneres.
Kr.1.700,- Kr.2.200,- Kr. 500,- returneres.
Flag medfølger gratis ved leje af teltet. Flagene kan lejes til andre arrangementer for kr. 25,- pr. stk. Husk at reservere dem sammen med teltet, hvis du vil have dem med.
Henvendelse vedr. Teltleje og leje af flag skal ske til Heidi Jørgensen på telefon. 22 31 56 34.
Indtal en besked og Heidi ringer tilbage.
 Borgerforeningens flagregler for Tofterup Torv:
Juledag, påskedag, pinsedag, og konfirmation flages der altid.
Ønsker man at der skal flages ved bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, dia- mantbryllup, krondiamantbryllup, begravelser og fødselsdage fra 50 år og opefter, skal man bestille flag- ning i god tid hos:
Kis Sørensen, Hovborgvej 28 A, tlf. 24 21 72 38
Borgerforeningen
 Borgerbladet...
udgives af Starup Sogns Borgerforening
Årligt kontingent:
Husstand: 165 kr. Enlige: 80 kr. Pengeinstitut: Den Jyske Sparekasse Kontonummer: 9686 – 6581036300 CVR33606303 - MobilePay: 60626.
Redaktion, hjemmeside og annoncer:
Lia de Sain, Hovborgvej 98, 61 99 52 86
email: borgerbladet@tofterup.dk Webmaster: Regin Jensen, medlem@tofterup.dk. www.starup-tofterup.dk
Layout og opsætning: Børge Konstmann. Tryk: Effective, Ansager. Tlf.: 61 35 96 94
Bladet trykkes i ca. 550 eksemplarer, og omdeles til alle husstande i Starup Sogn 5 gange årligt.
Borgerforeningens bestyrelse:
Formand: Heidi Jørgensen, formand@tofterup.dk, 22 31 56 34 Næstformand: Ernst Luttikhedde, nastformand@tofterup.dk, 20 89 31 68 Kasserer: Mikkel Ottosen, Smedebakken 30 kasserer@tofterup.dk, 42 63 05 07
Sekretær: Helle Marie Nielsen, sekretaer@tofterup.dk , 50 41 29 34 Referent: Regin Jensen medlem@tofterup.dk, 61 12 06 13
Meninger, der kommer til udtryk i bladet,
er ikke nødvendigvis udgivernes synspunkter. Udgiverne forbeholder sig ret til at afvise indsendt materiale.
Næste nummer af Borgerbladet: Udkommer uge 39, 2020. Indlæg skal indsendes senest 23. august 2020.
2 Borgerbladet   1   2   3   4   5