Page 20 - Borgerbladet
P. 20

 Da juletr\u00E6et blev lille\u000ADa jeg boede i pr\u00E6steg\u00E5rden i Agerb\u00E6k kom ju- letr\u00E6et tidligt op i december. Der stod det flot i stuen, og det var helt op til loftet og fyldte en hel masse. Som det sker med juletr\u00E6er, s\u00E5 mister de lidt deres funktion efter julen er overst\u00E5et og i dette tilf\u00E6lde, havde jeg v\u00E6ret lidt doven og blot sat det ud p\u00E5 terrassen. Der stod det s\u00E5 halvvissent og s\u00E5 ikke ud af ret meget. Det syntes min s\u00F8n Johannes heller ikke, for da han kiggede ud af vinduet sagde han \u2013 se juletr\u00E6et er blevet lille og at juletr\u00E6et virkelig kan se helt lille og forladt ud efter m\u00E5neders julefejring, hav- de han jo fuldst\u00E6ndig ret i. Julepynten er allere- de her i oktober kommet op i Varde by og juleslikket kan k\u00F8bes. Sp\u00F8rgsm\u00E5let man kan stil- le sig selv er, om der g\u00E5r noget af julen. Bliver julens budskab i sidste ende mindre vigtigt og kommer til at se lille ud, fordi der er s\u00E5 meget omkring julen der bliver pustet op og glimter og glitrer?\u000ASidste \u00E5r pr\u00F8vede mange af os, hvad det bet\u00F8d, da julen i rent fysisk forstand blev lille. Coronaen kastede sine skygger over os, og den 23. december fik vi i kirken at vide, at der slet ikke m\u00E5tte afholdes julegudstjeneste. Julefejringen\u000Ablev p\u00E5 den m\u00E5de sk\u00E5ret helt ind til benet, hvor det man normalt gjorde, kunne man ikke g\u00F8re og v\u00E6rre endnu, vi kunne ikke v\u00E6re sammen med de mennesker vi savnede og holder af. Jeg tror, der var mange der sad den 24. december og f\u00F8lte, at denne jul var blevet lille. Ikke fordi vi ikke kunne f\u00E5 vores gaver og god mad, men for- di der var tomme pladser ved bordet og rundt om tr\u00E6et.\u000AMen at Julen er lille er ogs\u00E5 en positiv ting. Det startede trods alt med et lille barn, der blev f\u00F8dt i Betlehem. Et lille bitte barn, som stadigv\u00E6k fyl- der, selvom kristen-\u000Adommen m\u00E5ske godt kan se ud til at have en lille plads mange steder, s\u00E5 er det i det lille og s\u00E5rbare at Jesus blev f\u00F8dt ogs\u00E5 udgangspunktet.\u000ATag nu vores egen jul. Under coronaen m\u00E6rke- de vi, at alt det som normalt fylder og g\u00F8r julen stor ikke bet\u00F8d s\u00E5 meget, da vi ikke kunne v\u00E6re sammen med hinanden.\u000AS\u00F8ren Lydeking Pedersen, pr\u00E6st\u000AKlokkeindvielse/festgudstjeneste\u000AS\u00F8ndag d. 31.10. var der indvielse af ny Kirkeklokke og nyt indgangsparti. Ca. 80 perso- ner deltog i festgudstjenesten. Efter selve guds- tjenesten var der underholdning af Holger Grumme. Holger fortalte om kirkeklokkens historie og betydning, helt tilbage til \u00E5r 524, kombineret med sange, sunget f Karina og Josefine Sillas Jensen. I dagens anledning var der mulighed for at komme op i t\u00E5rnet og besig- tige den nye klokke. Umiddelbart efter festguds- tjenesten var der fernisering p\u00E5 en ny billedudstilling, som billedkunstner HANNE ERNST fra Grindsted har malet. Udstillingen h\u00E6nger i Sognehuset frem til udgangen af december. Hendes motiver er VILDT og BLOM- STER-motiver, malet i farvestr\u00E5lende akrylmalin- ger. N\u00E6ste arrangement er \u00E5rets JULEKONCERT s\u00F8ndag d. 28.11. kl. 19.30 med s\u00F8skende-koret OLESEN.\u000AMINIKONFIRMANDER\u000AI uge 43 afholdt vi Minikonfirmand uge. Der del- tog 18 b\u00F8rn fra 3. og 4. klasse, som m\u00F8dtes i Sognehuset efter skoletid.\u000AHver dag startede med at der skulle findes en kuffert, der var gent et sted rundt om Sognehu- set, kufferten indeholdt dagens ledetr\u00E5d. Ugen b\u00F8d bl.a. p\u00E5 bes\u00F8g af en bedemand, som fortal- te om hvordan en bedemand arbejder, n\u00E5r et menneske er d\u00F8d. Erik, graver fortalte om arbej- det p\u00E5 kirkeg\u00E5rden. B\u00F8rnene fik en opgave der gik ud p\u00E5 at finde nogle symboler p\u00E5 grav-stene- ne. Der blev lavet Engler der blev h\u00E6ngt op i Ja- kobsstigen. Lavet gr\u00E6skar-hoveder som lyste op fredag aften til afslutningsgudstjenesten for minikonfir-manderne og deres familie. Slutteligt blev der spist pizza og drukket sodavand.\u000AALLE HJ\u00C6LPERNE, takker jer b\u00F8rn, for nogle hyggelige eftermiddage.\u000A20 Borgerbladet\u000A


   18   19   20   21   22