Page 2 - Borgerbladet
P. 2

 Telt udlejes\u000A Borgerforeningens telt kan lejes i moduler p\u00E5 18, 36, 54, eller 72 m2.\u000APriser for medlemmer af Borgerforeningen.\u000A18-36m2 ........................ 54-72m2 ....................... Till\u00E6gforplasticgulv ............. Gulvet skal selv afhentes, nedl\u00E6gges\u000APriser for ikke-medlemmer:\u000A18-36m2 ........................\u000A54-72m2 ....................... Till\u00E6gforplasticgulv .............\u000AGulvet skal selv afhentes, nedl\u00E6gges og returneres. Flag medf\u00F8lger gratis ved leje af teltet. Flagene kan lejes til andre arrangementer for kr. 25,- pr. stk.\u000AHusk at reservere dem sammen med teltet, hvis du vil have dem med.\u000AHenvendelse vedr. Teltleje og leje af flag skal ske til Ernst Luttikhedde p\u00E5 telefon. 20 89 31 68.\u000AKr. 1.500,- Kr. 2.000,- Kr. 300,-\u000Aog returneres.\u000AKr. 1.700,- Kr. 2.200,- Kr. 500,-\u000ATelt\u000AVed du godt vi har et telt i Starup Sogns Borgerforening?\u000ADet udlejes til alverdens ting \u00E5r efter \u00E5r... og hvis du er medlem af borgerforeningen er det billigere. 2020 har ikke budt p\u00E5 s\u00E5 mange fester, men s\u00E5 har vi til geng\u00E6ld kun- ne vedligeholde og reparere fejl og mangler.\u000AVores flagst\u00E6nger har ogs\u00E5 f\u00E5et en overhaling og dem kan du ogs\u00E5 leje. De er faktisk gratis hvis du lejer teltet.\u000ABestyrelsen for\u000AStarup Sogns Borgerforening\u000A Borgerbladet...\u000Audgives af Starup Sogns Borgerforening\u000A\u00C5rligt kontingent:\u000AHusstand: 165 kr. Enlige: 80 kr.\u000APengeinstitut: Den Jyske Sparekasse Kontonummer: 9686 \u2013 6581036300 CVR33606303 - MobilePay: 60626. Redaktion, hjemmeside og annoncer:\u000ALia de Sain, Hovborgvej 98, 61 99 52 86\u000Aemail: borgerbladet@tofterup.dk\u000AWebmaster: Regin Jensen, medlem@tofterup.dk.www.starup-tofterup.dk\u000ALayout og ops\u00E6tning: B\u00F8rge Konstmann. Tryk: Effective, Ansager. Tlf.: 61 35 96 94\u000ABladet trykkes i ca. 550 eksemplarer, og omdeles til alle husstande i Starup Sogn 5 gange \u00E5rligt.\u000ABorgerforeningens bestyrelse:\u000AFormand: Ernst Luttikhedde, nastformand@tofterup.dk, 20 89 31 68 N\u00E6stformand:\u000AKasserer: Mikkel Ottosen, Smedebakken 30 kasserer@tofterup.dk, 42 63 05 07\u000ASekret\u00E6r: Helle Marie Nielsen, sekretaer@tofterup.dk , 50 41 29 34 Referent: Regin Jensen medlem@tofterup.dk, 61 12 06 13\u000AMeninger, der kommer til udtryk i bladet,\u000Aer ikke n\u00F8dvendigvis udgivernes synspunkter. Udgiverne forbeholder sig ret til at afvise indsendt materiale.\u000AN\u00E6ste nummer af Borgerbladet:\u000AUdkommer uge 6, 2022. Indl\u00E6g skal indsendes se- nest 9. januar 2022.\u000A2 Borgerbladet\u000A


   1   2   3   4   5