Page 17 - Borgerbladet
P. 17

 Dagens Rimeri\u000AAf Henni Carstensen\u000AP\u00E5 et museum vi os hygger, og lidt vi p\u00E5 vor viden bygger, men mest vi her dog finder mange gode barndomsminder\u000A7. september 2017\u000AFantasien er fra virkeligheden flugt, men mange af dem b\u00E6rer dejlig frugt. gode romaner og mange skuespil bli\u0027r kun ved hj\u00E6lp af fantasien til.\u000A27. august 2018\u000AN\u00E5r livet ser rigtig kedeligt ud -\u000An\u00E5r larven tror, nu er der efter den bud,\u000Ada springer den ud som det sk\u00F8nneste insekt og finder, at livet det er perfekt.\u000A!\u0022#$%&\u0027!()*+\u0027,($)-$.($-*/*)\u0027 !!\u0022#$%&!\u0027()!*+&!,%\u0027!$+,%!-(.(&/%0,%!#!1213!\u000A0)\u00271*+2-$\u0027#33-\u0027-\u0022\u0027 !\u0022#$%&\u0027$()%\u000A 6. december 2009\u000A  Borgerbladet 17\u000A!\u000A


   15   16   17   18   19