Page 34 - bb0320
P. 34

 Spejdernyt
Starup Spejdergruppe vil gerne takke de mange bilister, der benytter sig af et ok-tank- kort.
Hver tankning spytter lidt håndøre i spej- derkassen og støtter vores arbejde til glæde for byens mange spejdere. Den flotte sum på 15362,63kr indgår som en væsentlig økono- misk faktor i vores budget. Beløbet medvir- ker til at vi kan fastholde et lavt kontingent, trods flere ture og aktiviteter hen over året.
Spejderfællesskabet er stærkt og medvirker til gode traditioner i vores skønne lokalsam- fund. Spejderne arrangerer hvert år Sankt Hans, med fællesspisning, sang og bål på spejdergrunden. Julemarkedet er en årlig be- givenhed, med hygge og aktivitet i spejder- hytten. Her er det muligt at få juledekoratio-
nen eller adventskransen sammensat efter eget ønske, mens man hygger med gløgg, vafler og måske en håndfuld lodder fra tom- bolaen. Vi medvirker til at binde byens bor- gere tættere sammen, spejdere eller ej.
Mottoet fra spejdernes lejr lever stadig: Vi sætter spor og vi gør det sammen – Vi be- stræber os hver dag på at give byens spejder- børn og unge mennesker en særlig spejder- oplevelse.
TAK til DagligBrugsen og Ok for denne sponsoraftale.
På vegne af spejderne i Starup Tofterup Sarah Andersen.
 34 Borgerbladet


   32   33   34   35   36